..............................Mejla oss för mer info!

..............................info@bravallasolteknik.se

Fördelar med

Solpaneler

Fördelar med Solpaneler

 • Klimat och miljö

Att välja solenergi är en miljövänlig lösning.

 • Trygghet som mikroproducent

Vetskapen om att du kan producera billig energi för lång tid framöver ger dig en trygghet i att undvika dyra elräkningar.

 • Det är modernt

Att vara miljömedveten och självförsörjande.

 • En säker källa

En säker framtida energikälla - så länge solen lyser kommer vi kunna leva på jordklotet. Så länge kommer vi att kunna utvinna solenergi.

 • Framtiden

Framtidens energikälla.

Genom att välja solenergi gör du världen till en bättre plats för dig själv och för kommande generationer, inte minst för dina barn och barnbarn.

 • Investering

Solpaneler är ganska dyra i inköp men håller länge, så länge att ingen idag vet hur gammal en solpanel kan bli!

 • Underhåll

Solpaneler kräver väldigt lite underhåll.

 • Ekonomisk fördel

Varje anläggning har sin egen förutsättning för när den kommer att vara avbetald. Kommande års energipris ger också olika förutsättningar för avbetalningstiden. När avbetalningstiden är slut så producerar du din egen energi kostnadsfritt i många år framöver.

Solel är miljövänligt, roligt, underhållsfritt och lönsamt! Frågan är vad du tänker använda solen till?

Det bästa med solen är att den är ren, förmodligen oändlig, miljövänlig och gratis!

Om du bygger nytt ska du defenitivt ta dig en funderare över om taket eller fasaden etc. blir placerat i optimalt läge för solenergi.
Det är modernt och lönsamt att välja lågenergihus, passivhus och nollenergihus.

Genom att beräkna hur liten eller stor solcellsanläggning du kan ha bör man först ta reda på:

- Hur mycket man i dagsläget använder på ett ungefär varje år.
- Hur stor yta man har möjlighet att sätta paneler på.
- Om det finns några hinder ivägen som evenetuellt kan skugga ytan.
- Begränsningar så som elmätare och huvudsäkring.

Solceller ger inget väsen från sig och stör inte någon. De passar utmärkt på taket till villan, kontoret och ladugården.
Olika tak kräver olika fästen, det tittar vi givietvis på och väljer en produkt som håller i många år.

En solcellanläggning ska se snygg ut, oavsett om den är synlig från marken eller fasaden. En riktigt bra anläggning tycker vi ska smälta in.

Det finns många som har svarat att "solpaneler är fula" och det kan man väl kanske i vissa fall hålla med om, men skulle du vara stolt över att ha en anläggning?

Solpanelerna kommer antagligen sitta uppe i minst 25år framåt och då måste det vara korrekt installerat och monterat från början.

För några år sedan fick man betala ungefär 3/4 mer än idag för solpaneler, det gör att det helt plötsligt börjar löna sig att installera.
Fastän du tänker att "vi kommer inte bo kvar 10-15år, det känns onödigt och inte lönsamt att installera" så har du i allafall höjt värdet på din fastighet och gjort något för en bätte miljö!

Det är en investering som berättigar till ROT-avdrag och i bästa fall kan du söka bidrag.

Du ska vara stolt när du väljer solel

Från många håll kan man idag köpa grön el, det finns en mängd elbolag som ställer höga krav på varifrån elen tillverkas. Många väljer därför att kanske lägga några ören mer på att få förnyelsebar el i huset.

Det kan jämföras med den lokala mjölkbonden eller köttproducenten, väljer du en liter närproducerad mölk eller kött framför import från utlandet?

Väljer du förnyelsebar energi så sparar och hushåller du på jordens resurser, du välkomnar den kommande generationen med öppna armar.

Masskonsumtion av energi

Den största delen av energi används till våra bostäder, närmare 40%.

Till största del utgörs denna energi av icke förnyelsebara energikällor.

Det är därför det är så oerhört viktigt att vi tittar på nya lösningar, nämligen grön el. Vi lever i ett samhälle där icke förnyelsebar energi inte är hållbart.
Varför inte hoppa på tåget och göra något för miljön du också?

Det magiska med solenergi är att den inte tar slut, iallafall inte inom en överskådlig tid. Solen är en energikälla som hela tiden förnyar sig. Solen används för ljus, värme och el.

Något som är oerhört intressant är att medelvärdet för Sveriges solinstrålning är mellan 800-1000kWh per kilometer. Detta beror självklart på var man befinner sig, breddgrad samt det lokala klimatet.
Men det man kanske inte är medveten om är att ett normalstort villatak i Sverige tar emot ca 5 gånger mer solinstrålning än husets totala energianvändning sett på hela året.

Stort räknat sägs det att jorden varje timme tar emot lika mycket solenergi som vi människor gör av med på ett helt år!

Förstår du då vad solen egentligen har för betydelse?

Det är många som tar fel på solfångare och solpaneler.

Solfångare fungerar på det sättet att de ger värme. Värmen lagras i en ackumulatortank. Värmen från solfångarna kan du sedan välja att använda bara till varmvatten eller till ett kombisystem. Kombistystemet kan tex. vara ved- eller pelletspanna. Då får man både varmvatten och uppvärmning till huset.

Solpaneler ger elektricitet. Man omvandlar ljuset direkt till el som via en växelriktare som kan användas direkt i huset. Överskott kan man också skicka ut på nätet eller lagra i ett batteri för senare förbrukning.

Du måste fråga dig själv vad du vill använda solen till, ljus, värme, el, producera egen el och sälja den, etc.

Givetvis kan man välja att använda sin solcellsanläggning som en "off-grid" dvs. utan elnät. Detta är ett alternativ tex. till fridishuset, husvagnen etc.
Du blir alltså helt självförsörjande.

Väljer man en nätansluten solcellsanlägging kallas det "on grid". Här kopplar man solpanelerna via en växelriktare till husets elcentral.

Du får ett system som sköter sig helt och hållet på egen hand. Detta rekomenderas starkt till villor, flerfamiljshus, fastigheter, etc.

I första hand kommer den el du producerar användas i ditt hem och minskar på så sätt behovet att köpa el från elbolagen.

Räcker inte elen till, köper du el från elleverantören och allt detta sköter sig självt.

Det bästa är att du kan få betalt för el du skickar ut på nätet. Under vinterhalvårtet bör du rimligtvis köpa mer el än du producerar medan du på sommaren säljer mer el än du gör av med. På det sättet kan man säga att det blir en form av nettodebitering.

Sammanfattningsvis - Hur fungerar Solel egentligen?

 • Solceller producerar likström från solens instrålning.

För att strömmen ska kunna användas i ett vanligt hushåll omvandlar man strömmen till växelström med hjälp av en växelriktare.

 • Antingen används elen i hushållet alternativt skickas den ut på nätet, detta beroende på om det finns en förbrukningslast eller inte i hushållet..
 • Den överskottsproduktionen man har säljs till ett energiköpande bolag.

Ersättningen variarar beroende på energibolag samt dagsvärdet per kWh.

Vi arbetar främst med solceller i Norrköping - Östergötland.

Bråvalla Solteknik AB | Norrköping | Östergötland | Tel. 0706-490 460 | E-post: info@bravallasolteknik.se | Webb: www.bravallasolteknik.se