..............................Mejla oss för mer info!

..............................info@bravallasolteknik.se

PROJEKT

Framtidens solklara energikälla

Visningsanläggning

Här på Himmelstalunds företagspark har vi installerat en visningsanläggning bestående av två solpanelssystem.

Systemen placeras i två olika väderstreck.

- Varje system består av 10st 250Wp solpanler av fabrikat Yingli, vilket ger en systemeffekt på 2,5kWp.

- Solcellsanläggningarna ger tillsammans en toppeffekt på 5kWp.

- 2st omriktare, Sunny Boy 2500TL Single Tracker.

Syftet med visningasanläggningen är att utvärdera olika montagesätt och se hur faktiska klimatförhållanden påverkar energiproduktionen.

Det kommer också att ge dig en möjlighet att besöka en installerad solcellsanläggning.

Hur mycket anläggningen producerar finns tillgängligt på "Sunnyportalen".

Visningsanläggningen är belägen vid vårat kontor i Norrköping - Östergötland.

Namn på anläggningarna: Helny och Dagny

Markanläggning

Den 18e juni togs den femte solcellsanläggningen i drift.
Anläggningen står på mark, 10 paneler som totalt ger 2,8kWp.

Beräknad och uppskattad årsproduktion av energi uppgår till 2823kWh/år.

10st 280W paneler fabrikat Winaico

1st växelriktare SMA STP 2500TL-10 (2,5kW) fabrikat SMA.

Solcellsanläggning- Irmelin, 2015-04-07

Anläggningen är på ett villatak i Lotorp.
Beräknad och uppskattad årsproduktion av energi uppgår till 4847 kWh/år.

- 20st 250W paneler fabrikat Winaico. Totalt installerad effekt 5 kWp.

- 1st Växelriktare (5 kW), fabrikat SMA.

Namn på anläggning: Isak

Solcellsanläggning- Isak, 2014-12-19

Anläggningen är på ett villatak i Norrköping.
Beräknad och uppskattad årsproduktion av energi uppgår till 2230 kWh/år.

- 9st 280W paneler fabrikat Winaico. Totalt installerad effekt 2,52 kWp.

- 1st Växelriktare SMA (2,1 kW), fabrikat SMA.

Namn på anläggning: Isak

Solcellsanläggning- Jenny, 2014-10-06

Anläggningen är på ett villatak strax utanför Norrköping.
Beräknad och uppskattad årsproduktion av energi uppgår till 4050 kWh/år.

- 18st 250W paneler fabrikat Yingli. Totalt installerad effekt 4,5 kWp.

- 1st Växelriktare SMA STP 5000TL-10 (5 kW), fabrikat SMA.

Hur mycket anläggningen producerar finns tillgängligt på "Sunnyportalen".

Namn på anläggning: Jenny

Solcellsanläggning - Adela, 2014-09-05

Anläggningen är på ett ladugårdstak strax norr om Västervik.
Beräknad och uppskattad årsproduktion av energi uppgår till 15225kWh/år.

- 69st 250W paneler fabrikat Yingli. Totalt installerad effekt 17,25 kWp.

- 1st Växelriktare SMA STP 15000TL-10 (15 kW), fabrikat SMA.

Namn på anläggning: Adela

Bråvalla Solteknik AB | Norrköping | Östergötland | Tel. 0706-490 460 | E-post: info@bravallasolteknik.se | Webb: www.bravallasolteknik.se