..............................Mejla oss för mer info!

..............................info@bravallasolteknik.se

PRODUKTER

Framtidens solklara källa

Vårat erbjudande

Vi levererar kompletta solcellsinstallationer för elgenerering. Vi tar ett totalansvar genom hela genomförandet för att du som kund skall få en anläggning som

är rätt installerad och som skall fungera i många år.

Vi tittar på helheten och genomför en individuell lösning - varje anläggning är unik.
För en proffessionell leverans av en anläggning krävs det mycket arbete kring beräkningar och dimensionering för att du ska få det som är optimalt för ditt system.

Har du en yta för montage av solpaneler t.ex. ett tak, fasad eller markområde och ser din egenproducerande el som en framtidsinvestering?

Kontakta då oss så går vi igenom dina specifika förutsättningar för en solcellsanläggning!

Produktgarantier

I våra leveranser använder vi fabrikat från tillverkare som är etablerade sedan många år i branschen.

Detta ger dig som kund en trygghet om det uppstår problem i framtiden och du behöver få kontakt med tillverkaren.

Laddstation till din El-bil

För dig som tänker satsa på elbil, hjälper vi till med en teknisk lösning för uppladdningen. Våra ingenjörer hjälper dig att räkna och se vilken möjlighet du har. Vi hjälper dig med allt från projektering till installation av en nyckelfärdig slutprodukt.

ROT-arbete och ROT-avdrag

Skattereduktion så kallat ROT-arbete är kopplat till husarbete och är inte specifikt kopplat till solceller. Har man ett hus som är äldre än fem år och man inte har fått investeringsstöd kan ROT-avdrag utnyttjas för arbetskostnaden för en installation av solceller.

Skatteverket skriver under exempel på ROT-arbete:

Inmontering eller byte av solpaneler ger rätt till skattereduktion förutsatt att bidrag inte har medgetts. Service av solpaneler ger inte rätt till skattereduktion.

Du kan inte få skattereduktion för arbete som du själv har utfört hos dig själv och du kan inte heller få skattereduktion för sådant husarbete som närstående har utfört hos dig. Skattereduktionen för husarbete räknas av mot kommunal och statlig inkomstskatt, statlig fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift.

Mer info finns i Skatteverkets broschyr ”Skattereduktion för husarbete”.

Stöd till Solceller

Sedan 2009 finns ett statligt stöd för installationer av solceller.

Stödet ges till alla typer av aktörer. Privatpersoner, företag och offentliga organisationer.

Vad är Elcertifikat?

Alla solcellsanläggningar är berättigade till elcertifikat. Ansökan om godkännande för tilldelning av elcertifikat söks hos Energimyndigheten.

Länsstyrelserna svarar på frågor om stödet och tar emot och hanterar ansökningar.

Skattereduktion

Du får 60öre i skattereduktion per inmatad kWh. Det beslutades 1 januari 2015.

Vi hjälper dig med alla ansökningar!

Bråvalla Solteknik AB | Norrköping | Östergötland | Tel. 0706-490 460 | E-post: info@bravallasolteknik.se | Webb: www.bravallasolteknik.se