..............................Mejla oss för mer info!

..............................info@bravallasolteknik.se

OM OSS

Framtidens solklara källa

Om oss

Bråvalla Solteknik AB är ett företag i Norrköping som startade år 2014.

Ett företag som är övertygade i potentialen av solenergi som en del av framtidens energiförsörjning.

Företaget är ett dotterbolag till Automationscenter & Bråvalla Elteknik AB.

Automationscenter & Bråvalla Elteknik AB är ett tekniskt konsultbolag vars medarbetare har djup teknisk kunskap i energigenerering samt eltekniska installationer.

Sedan 2012 har Automationscenter & Bråvalla Elteknik AB studerat solenergitekniken och hösten 2013 togs ett beslut på bildandet av

Bråvalla Solteknik AB.

Bråvalla Solteknik AB är det bolag som du som kund vänder dig till vid förfrågningar, beställningar, leverans installation, igångkörning och service.

Automationscenter & Bråvalla Elteknik AB kommer att fortsätta med teknikbevakningen och paketera bra tekniklösningar för olika energiapplikationer.

Förnyelsebar energi & cirkulär ekonomi

För att våra kommande generationer ska kunna leva lika bra som vi gör idag måste det

till en förändring. Statistik visar att om vi fortsätter leva efter den standarden vi har idag kommer detta medföra en miljökrasch.

Cirkulär ekonomi innebär nya affärsmöjligheter. Det har inspirerats av naturens

egna sätt att ta hand om miljön.

Strävan är att benämningen avfall inte skall existera i framtiden. Istället ska man se avfall som en ny råvara.

Man börjar därför designa produkter så att de enkelt kan plockas ned och sorteras i olika fack.

Biologiska material ska kunna komposteras, Övrigt material så som ex. plaster, metall etc. ska designas så att de kan återanvändas, återvinnas eller energiutvinnas.

I den här filmen till höger illustrureras detta kretslopp på ett enkelt sätt.

(Engelskt tal).

Bråvalla Solteknik AB | Norrköping | Östergötland | Tel. 0706-490 460 | E-post: info@bravallasolteknik.se | Webb: www.bravallasolteknik.se