..............................Mejla oss för mer info!

..............................info@bravallasolteknik.se

Automationscenter

Automationscenter & Bråvalla Elteknik AB

Bråvalla Solteknik AB är ett dotterbolag till Automationscenter & Bråvalla Elteknik AB som har sitt kontor i Norrköping - Östergötland.

Vårat moderbolag Automationscenter & Bråvalla Elteknik AB är ett teknikkonsultföretag som erbjuder kvalificerade ingenjörstjänster inom el och automation till energi-, tillverknings- och processindustri. Bred och djup kunskap finns innom kraftgenerering, allt från småskalig till storskalig kraftproduktion. 90kW - 1450MW.

En av utmaningarna som Automationscenter jobbar med är förnyelsebar energi. De har mycket god kunskap från spännande uppdrag inom förnyelsebar energi såsom biogasproduktion, vattenkraft, biodieselframställning samt elproduktion från spillvärme.

Det känns mycket bra för oss att få bidra till ett miljövänligare samhälle.

Bråvalla Solteknik AB | Norrköping | Östergötland | Tel. 0706-490 460 | E-post: info@bravallasolteknik.se | Webb: www.bravallasolteknik.se